Reklamačný formulár

Pokiaľ si prajete reklamovať dodaný tovar, vyplňte  prosím Reklamačný formulár a priložte ho k reklamovanému tovaru. 

Prosíme priložiť aj doklad preukazujúci zakúpenie produktu v našom obchode/napríklad doklad o zaplatení, faktúra, záručný list/, a to z dôvodu urýchlenia reklamačného procesu.

Pred odoslaním saprosím uistite, že nejde o chybu špecifikovanú nižšie:

Za chybu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá:


– vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia alebo nesprávneho používania, či nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania ( prania, žehlenia, atď. ),
– vznikla v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený,
– vznikla v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

  • Ideálne je poslať naspäť tovar doporučený a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám.
  • Tovar odoslaný na dobierku nebude prebraný
  • Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ